Samarbejde mellem forskere og industri bærer frugt

Biomatics Technology har set dagens lys med en investering på 7,2 millioner kroner fra blandt andet CAPNOVA Invest Zealand. Virksomheden forventer at kunne bidrage til en væsentlig effektivisering af den bioteknologiske industri.

Samarbejdet i den sjællandske biotekklynge BIOPRO, der blev etableret for to år siden, har dermed skabt den første spinout virksomhed. Biomatics Technology arbejder med to produkter.

Det første er et automatiseret og sterilt prøveudtagningssystem, der anvendes til at udtage prøver direkte fra fermenteringstankene under produktion af biomasse. Teknologien kaldes Fast Aseptic Sampling Technology (FAST) og kan anvendes til en lang række applikationer inden for industriel fermentering. Konceptet erstatter den alternative manuelle prøveudtagning, som er ekstremt tidskrævende og ofte upålidelig. FAST muliggør derved, via tilkobling af online analyseudstyr, en kontinuerlig online procesovervågning af gæringsprocesserne. Dette giver løbende feedback om biomassens tilstand, hvilket i sidste ende vil føre til et større udbytte per batch.

Biomatics Technology’s andet arbejdsfelt er optiske målinger af celle- og partikelkoncentrationer i up- og downstream processer. Det er i dag en manuel opgave, hvor identifikationen og mærkningen af celler og partikler sker i laboratorier. Med en ny teknologi kan billedanalysen ske automatisk via avancerede algoritmer og specialudviklet hardware.

Betydelig effektivisering
Direktør Christian W. Lysholm peger på, at de løsninger, som Biomatics Technology tilbyder, vil kunne effektivisere bioteknologisk produktion ganske betydeligt:

- Vi henvender os til en lang række virksomheder, der producerer alt fra enzymer til vaskepulver og fødevareingredienser til medicin og sågar øl. Pointen er, at deres produktionsprocesser på mange måder ligner hinanden, og at de derfor også kan have gavn af de samme løsninger for at producere mere effektivt med et lavere forbrug af ressourcer.

En effektivisering af dansk bioteknologisk produktion er da også overskriften for det BIOPRO-samarbejde, som Biomatics Technology udspringer af, og BIOPRO’s direktør, Jesper Bryde-Jacobsen, har været aktivt involveret i etableringen af den nye virksomhed. Han peger på værdien af det tætte samarbejde mellem forskere og industri:

- I BIOPRO arbejder forskere fra DTU og Københavns Universitet tæt sammen med de stærke bioteknologiske virksomheder Chr. Hansen, CP Kelco, DONG Energy, Novozymes og Novo Nordisk. Her har forskerne adgang til at arbejde i fuld skala i selve produktionen i stedet for kun i laboratorier, og det er netop denne samarbejdsmodel, der på lidt mindre end to år efter etableringen af BIOPRO har ført til den første virksomhed.

Tredjestørste fødevareklynge
Direktør i investerings- og udviklingsselskabet CAPNOVA Kim Ove Olsen kan med investeringen i Biomatics Technology notere, at fokuseringen på Food Tech nu for alvor begynder at tage form.

- Biomatics Technology er et godt eksempel på en type af virksomheder, som kan være med til at udvikle Danmarks position som verdens tredjestørste fødevareklynge.

CAPNOVA vil fra og med i år reservere op til 25 millioner kroner årligt til investeringer i Food Tech.

Henvendelse til: Investment manager Anders Holme Jensen, - 2382 5636