God fondsledelse

Den 1. september 2014 trådte en ny lov om erhvervsdrivende fonde i kraft. Som led i den nye lovgivning har Komiteen for god Fondsledelse udarbejdet et sæt anbefalinger, som erhvervsdrivende fonde skal forholde sig til i årsrapporten, første gang for 2015. Bestyrelsen for CAPNOVA Invest Zealand har på årsmødet d. 18/4 2016 udarbejdet denne redegørelse for god fondsledelse for Fonden.