Bladena gør vindmøller mere robuste

Verdens vindmøllevinger vokser i længde, og som konsekvens påvirkes vingen dramatisk med hurtigere slid og flere skader til følge. Bladena har udviklet en løsning, der forlænger vingernes levetid og har netop – med CAPNOVAs hjælp – fået støtte til test af prototype.

Når en vindmøllevinge udsættes for store kræfter, buler de ofte på bagkantspanelerne, og det kan føre til dyre skader og forringet levetid. Bladena, der er eksperter i vindmøllevingeskader, har udviklet en D-Stiffener™, der løser denne problemstilling.

”Helt konkret forøger man bulingskapaciteten ved at indsætte en D-Stiffener™ mellem bagkantspanelerne på vingen, så den bedre kan modstå store laster,” siger Margrethe Werk, der er konstruktionsingeniør i Bladena.

Hun forklarer desuden, at prototypen er færdigudviklet, men for at blive kommercielt moden skal den testes eksperimentelt i fuldskala vingetest. En test fordrer en avanceret og dyr metode, som Bladena var nødt til at søge finansiering til. Derfor ønskede virksomheden assistance og rådgivning til fundraising fra CAPNOVAs eksperter.

Forlænget levetid og besparelse

Med pengene fra Innobooster som beløber sig til 388.575 kroner er Bladena klar til at teste sin prototype på Blaest Testcenter i Aalborg. D-Stiffener™ vil herefter blive markedsført i hele værdikæden for vinger, fra integration i nye designløsninger til retrofit.

”Som det er nu i vindmølleindustrien, reparerer man skader uden at tage højde for at fjerne skadesårsagen, eller alternativt udskifter man de skadede vinger helt. Her vil industrien i stedet kunne forlænge vingernes levetid med retrofit, eller de kan vælge at producere vingerne med D-Stiffener™ fra starten,” siger Margrethe Werk og påpeger, at der desuden er en besparelse at hente for vingeproducenterne, hvis de indarbejder en D-Stiffener™ fra starten, fordi materialeforbruget mindskes samtidig med, at man bevarer en høj kvalitet.

Friske øjne på fundraising

Virksomhedens teknologiplatform bygger på mere end 10 års forskning på DTU Vindenergi, og man har i dag 10 patenterede teknologier. Bladena har god erfaring med at søge udviklingsmidler selv, men ønskede denne gang at få friske øjne på mulighederne.

”Vi fik meget værdifuld faglig sparring fra CAPNOVA. Deres fundraising-eksperter hjalp både med en sproglig præcisering, de fangede forståelsesmæssige problemer, og de så, hvad der skulle fremhæves og forklares, som for os selv var selvfølgeligt.”

Bladena vil først og fremmest markedsføre D-Stiffener™  i Europa, USA og Sydamerika, som er regioner præget af turbulente vinde og jordskælv, der er barske for vindmøllevinger. Efter Innobooster-projektet vil D-Stiffener være parat til salg, og nogle af verdens største mølleejere og -fabrikanter har allerede vist interesse, og prototyper er allerede installeret flere steder.