På vej med investeringer

15.3.11: Etableringen af CAT Invest Zealand i efteråret 2010 har vakt så stor interesse, at fonden hastigt nærmer sig de næste investeringer. CAT Invest Zealand stiller risikovillig kapital til rådighed for Region Sjællands erhvervsliv og har særligt fokus på små og mellemstore virksomheder.

Investment manager Lars Hallgreen, CAT, forventer, at fonden inden for de nærmeste måneder kan offentliggøre navnene på endnu en eller to investeringer:

- Lige nu ser vi nærmere på 12 vidt forskellige virksomheder. Nogle af dem har udviklet nye typer af salgsmodeller inden for eksisterende brancher, mens andre er deciderede produktionsvirksomheder eller tilbyder nye industrielle processer.

Fonden har særligt fokus på investeringer i aflæggere – spin outs – fra regionens virksomheder. Netop Region Sjælland har en særlig udfordring, fordi mange af dens virksomheder har svært ved at finde risikovillig kapital til nyskabende projekter. Kun ca. fire procent af de samlede danske investeringer, som foretages i form af egenkapital, tilfalder virksomheder i Region Sjælland, og ikke overraskende er det Region Hovedstaden, der tiltrækker de fleste investeringer

CAT Invest Zealand har et mål om at foretage to til tre investeringer pr. år. I fondens første år blev der investeret i Korsør-virksomheden LeanVent, som netop nu er ved at opbygge et internationalt salgs- og distributionsnet til virksomhedens banebrydende ventilationssystem.

- LeanVent er et godt eksempel på den type af investeringer, vi går ind i. Den er en aflægger af en eksisterende virksomhed. Den har et internationalt perspektiv, og den har vækstambitioner. Oven i det kommer så, at LeanVent også tiltrukket kapital fra andre fonde, der ligesom vi kan se muligheder i virksomheden, siger Lars Hallgreen.

CAT Invest Zealand forbereder i øvrigt to nye informationsmøder i Region Sjælland i løbet af foråret. På de to møder vil fonden især informere rådgivere inden for revision, jura og banksektoren om de muligheder, der eksisterer for at hente risikovillig kapital til nye vækstprojekter.
 

Henvendelse om denne meddelelse kan rettes til: Investment Manager Lars Hallgreen, Forskerparken CAT, tlf.: 4674 0200, mobil: 2030 1853, 


AddiFab får 50.000 EUR til 3D-printtekonologi

Environment Solutions bekæmper vand med vand

Bladena gør vindmøller mere robuste

Infuser indstillet til nordisk pris

AddiFab får 13 millioner til selvtænkende 3D-printere

Environment Solutions stod igen klar til at bekæmpe vandmasserne

Fokus på
   Site Map | RSS Feed
 

CAPNOVA A/S l  Universitetsparken 7  l  4000 Roskilde  l  tlf. 4676 0850

Copyright © IKKE AKTIVERET LICENS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.